portraits 2014-2019

Yulia Melezhik
Violetta Kim
Philip Sukolenov
Helga Mihnovich
Jacob
Bodin
Alyona Vorobyova
Helga Mihnovich
Daria Spasova
Olga Udovenko
Alec Falconer
Helga Mihnovich
Vasia
Tania Kameneva
Evgeniy Gorban​
Sergey Zhadan
Anton Slepakov
Natasha Kuzmenko​
Paul Bell
Filip Jovanovski
Mladen Hrvanovic
David Solomon
Rajko Bozic
Uros Radenkovic
Marko Stankovic
Konstantin Chalykh
Evgeniy Fedorov
Sergey ilchenko
Elena Ilnitskaya
Vlada Vorobyova
Alyona and Vlada
Oleg Kadanov
Maria Kakurina
Anastasia / dj Aisatsana
Ivan Pandikidis
Nina Khyzhna
Kamilla Davliatshina
Daria Halina
Aleksey Maksimovich
Bohdan Zaiats
Yurii Andruhovich
Andrey Litvin
Yulia Antonova
Efim Chupakhin
Vladislav Burkun
Borys Petrov
Nikita Shalenny
Alisa Shaposhnikova
Aleksandra Tsymbal
Marina Starchak
Iliia Kovalenko
Anastasia Leonova
Natasha Kuzmenko
Vachagan Norazyan
Bob Valentinov
Katya Panika
Aleksandra Savchenko
Oksana Arshevskaya
Svetlana Tugay
Kamilla Davliatshina
Tanya Diomina
Liza Lobster
Anton Slepakov
Gamlet Zinkovskii
Aleksandra Khobotova
Anna Kostomarova
Yulia Derke
Lena Scherba
Vladimir Dzitsiuk
Oleg Drozdov
Margarita Kolobova
Valeriia Buynenko
Fima Chupakhin

Feel free to say “hello”, write

feedback or plan a photo shoot.

© Ekaterina Pereverzeva
Pandikidis design